مهندسین مشاور پی آب نوین با بهره مندی از توان علمی و تجربی پرسنل خود سعی بر انجام هر چه بهتر مسئولیتهای محوله دارد. جهت آشنایی بیشتر با سوابق پرسنل ، بیوگرافی کادر فنی در ذیل میآید.

 محمد قلیزاده (مدیر عامل)

کارشناس سازه- دانشگاه صنعتي اصفهان( 1364)

كارشناس ارشد سازههاي آبي- دانشگاه پلي تكنيك تهران (1369)

   دانشجوی دكتراي شيلات - محيط زيست (U.P.M)

طراحی موج شکنها در طرحهای شیف، دلوار، حسینه - مدیر پروژه در سد و شبكه آبياري زهكشي شي كلك (سيستان و بلوچستان)، سد و شبكه آبياري سد لند (سيستان و بلوچستان)، بند انحرافي اوغان (گنبد)، بند انحرافي مك لاران شيرك (فومن ماسوله)، سد خاكي شيخ محله (گيلان)، طرح انتقال آب (تاكستان)، سد مخزني خنجين (اراك)، سد خاكي ساريچلو(همدان)، طرح الگوهاي تيپ دو منظوره استان تهران ، طراح مزرعه تيپ مداربسته شهرك شيلاتي 2000 تني فيروزكوه (تهران)مشاور فني در طر احي كانالهاي جزرومدي و تحليل پارامترهاي جزرومدی -  طرح بنك بردستان1000 هكتار(بوشهر)،طرح مزين جنوبي 500 هكتار (بوشهر) ، طرح شيف 4000 هكتار (بوشهر)،طرح حسينه 2000 هكتار (هرمزگان)، طرح جلابي 1500 هكتار (هرمزگان)، طرح توسعه حله 1000 هكتار (بوشهر) ، طرح خليج نايبند 400 هكتار (هرمزگان) ،.....

بهرام قنادیان (رییس هیئت مدیره)

کارشناس عمران- دانشگاه سان ديگو (آمريكا 1362)

  طراحي پلان تسطيح، محاسبات عمليات خاكي ، طراحي مخلوط آب و شبكه جمع‌آوري فاضلاب طرح BONITA  در كاليفرنيا1985-1988، مطالعات زهكشي به طراحي كانالهاي آبرسان تهيه گزارشات هيدرولوژي طرح sweet water 1987-1988 ،  شبكه اصلي توزيع آب و جمع‌آوري فاضلاب هماهنگي با اكيپ‌هاي اجرايي و نقشه‌برداري طرح LEMONCREST    (1989- 1991) ، شبكه اصلي توزيع آب هيدرولوژي محاسبات هيدروليك شبكه جمع‌آوري فاضلاب طرح ( AUOKORA (1989-1991 ، حاسبات شبكه آب و فاضلاب طراحي شبكه‌هاي جمع آوري آب باران   طرح VISTALANEH ، طراحي خطوط انتقال آب طراحي خطوط انتقال زهكش  طرح CLARISA  ، طراحي شبكه‌هاي جمع‌آوري آب باران  طرح PALMERWAY ROAD DESIGN  ، مدیر پروژه مطالعات مرحله اول و دوم و طراحی سیستم های آبگیری انتقال آب و شبکه های جمع آوری زهکش مجتمع پرورش آبزیان دلوار (بوشهر) ، عامری (بوشهر)، دلوار (بوشهر)، مرکز تکثیر پارس آبزیستان ، مرکز تکثیر آستان قدس ، مرکز تکثیر مبارک ، شیف 4000 هکتار (بوشهر)، حسینه 2000 هکتار (هرمزگان)....

تحصیلات و تجارب کادر فنی به ترتیب سن :
مهدی سلماسیان
کارشناس عمران - مهندسي دريا   صنايع و سازه‌هاي دريايي (1373) دانشگاه صنعتی اميركبير (پلي تكنيك تهران)

 طراحي موج شكن سنگي شيف ، دلوار،  حسينه ، محاسبات مربوط به رسوب در حوضچه هاي آبگير ساحلي و كانالها و خورهاي جزرومدي، كارشناس و طراح طرح كنار ساحلي شامل مطالعات جريانهاي دريائي مطالعات جزرومدي طراحي كانالهاي جزرومدي طراحي دريچه هاي يكطرفه كنترل آب در طرحهای دلوار 18، شيف، جلابی، رودشور جنوبي، مند، بویرات، بنك بردستان، هندیجان...

وحید بهنیافرد

کارشناس زمین شناسی (1374)

سرپرستی آزمایشگاه مرکزی مکانیک خاک ، مطالعات ژئوتکنیک سد دره صیدی بروجرد ، مطالعات ژئوتکنیک و منابع قرضه سد گندل گیلان بروجرد ،  سد شهید صارمی بروجرد ، سد مروک ،  سد قمچقای بیجار ،  ایستگاه پمپاژ چم سنگ ،  مخزن شش هزار مترمکعبی دره شهر، تصفیه خانه فاضلاب و خط انتقال فاضلاب دره شهر ، طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان فسا ، تامین آب و آبیاری اراضی منطقه شمی انجه ایذه، طرح آبیاری و زهکشی شمال جزیره آبادان و خرمشهر و جزیره مینو ، طرح فاضلاب دندی و ماهنشان ، تصفیه خانه، شبکه جمع آوری وخط انتقال فاضلاب کنگاور و طرح فاضلاب شهر روانسر، مجتمع مسکونی ناز صدرا ، بازرس فنی کنترل کیفی و بتن قطار شهری شیراز، نیروگاه برق آبی کریک یاسوج ، طرح ساماندهی رودخانه دره بیناب خوزستان، شبکه آبیاری و زهکشی لور اندیمشک ، شبکه آبیاری و زهکشی شادگان خوزستان ، شبکه آبیاری و زهکشی عطابیه خوزستان ، سد بن چنار آشتیان، سد جره رامهرمز...

در زمینه حفاری و تزریق در پروژه های توسعه خط 2 متروی تهران (سرپرست اجرایی)، سد کارون 3 (جانشین سرپرست کارگاه)

نظارت عالیه در پروژههای مجتمع پرورش میگوی حسینه، خلیج نایبند مقام (هرمزگان)، مجنمع پرورش ماهیان سردابی چریک آباد، ...

 مطالعات زمین شناسی کاکلستان لرستان، کرد شامی چهارمحال بختیاری، چشمه گوه اصفهان....

 آشنایی با نرم افزارهای تحلیل و آنالیز خاک - GGU -Win sieve- SDP و

  Corel - Office - Ms project - Front page

 مصطفی احمدی  

  كارشناس هيدروليك طرح پرورش ميگوي دلوار، بندر عباس، مركز تكثير پارس آبزيستان، طرح پرورش ميگوي 2000 هكتاري حسينه، 1500 هكتاري جلابي، 360 هكتاري توسعه مند، 400 هكتاري گچين، 4000 هكتاري هنديجان، 1000هكتاري بنك بردستان، 1500هكتاري رودشور، ...و سرپرست دستگاه نظارت مقيم 4000 هكتاري شيف و سرپرست دستگاه نظارت طرح لايروبي و بهينه سازي كانالهاي جزرومدي دلوار

سعید نوروزی
کارشناس شیلات و محیط زیست
حمیدرضا ناظمی
کارشناس زمین شناسی-GIS

- شرکت طرح و توسعه علوم زمین   کارشناس GIS

- مهندسین مشاور ایران خاک  کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

- مهندسین مشاور کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک ، سنگ ، بتن و کارشناس سایت حفاری و ژئوتکنیک

- تسلط بر نرم افزارهای تخصصی اطلاعات جغرافیایی Arc GIS

غلامرضا شاهرضا
 کارشناس عمران دانشگاه خواجه نصير (1376)

کارشناس ارشد عمران (سازه) دانشگاه علم و صنعت (1378)

طراحي كانالهاي جزرومدي طرح كنار ساحلي حسينه (هرمزگان)، دلوار (بوشهر)، جلابي(بوشهر)، مبارك (بوشهر)، توسعه حله (بوشهر)، مجتمع مند (بوشهر)، شيف (بوشهر)، هنديجان (بوشهر)، بنك بردستان(بوشهر)، كارشناس طراحي كانالهاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهي پلنگان (كردستان)، قم چقاي (كردستان)، گاماسياب (همدان)، سد خاكي قباق تپه- كبودر آهنگ (همدان)، سد خاكي نهاوند رسول آباد- بهار (همدان)، سد خاكي زرامين (همدان)،...

نوشین قهرمانی
 کارشناس آبیاری

- طراحي شبکه آبياری تحت فشار شهرک های صنعتی استان آذربايجان شرقی

- طراحي شبکه آبياری تحت فشار پاياب سدستارخان اهر استان آذربايجان شرقی

- طراحي چندين  شبکه آبياری ديگرمناطق استان آذربايجان شرقی با نظارت سازمان جهاد کشاورزی   

  مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامين وانتقال آّب اراضی کشاورزی کردشامی (چهارمحال و بختياری)

 

وحید بهروز
 کاردان عمران
محمدرضا حسنی
كارشناس عمران ـ دانشگاه صنعتي اصفهان( 1379)

كارشناس ارشد هيدروليك- دانشگاه تربيت مدرس( 1382)

طراحي كانالهاي آبرسان و زهكش درحالت هاي جزرومدي و پمپاژ متمركز مجتمع پرورش ميگوي رودشور، هنديجان، حسينه، جلابی، شیف ...

واسنجي مدل هاي آشفتگي (اسما گورينسكي لزجت ثابت پرانتل )

تاثير پارامترهاي مؤثر بر همگرايي روشهاي عددي در جت ديواره اي

هنگامه میرحسین تفرشی
 کاردان معماری و کارشناس مدیریت
محمد رضا فرزانه
کارشناس ارشد شیلات

كارشناس مسئول پروژه سردآبي گيان (استان همدان) 150 تني، كنگاوركهنه (استان همدان)100 تني ، چم وزينه (استان آذربايجان غربي) 200 تني ، چشمه ثريا (استان آذربايجان غربي) 150 تني ،  چشمه گوه (استان اصفهان )، چريك آباد(استان آذربايجان غربي)، گرمابي 1000 هكتاري آبدانان (استان ايلام)

کامران علیشاهی
 کارشناس عمران

طراحی و ارائه دیتیلها و نقشه های اجرایی در خصوص:

- سایتهای پرورش میگوی شیف(400 هکتار)، هندیجان(4000 هکتار)، حسینه(3000 هکتار)، گچین(3000 هکتار)، مقام(400 هکتار)

- سایتهای پرورش ماهیان سردابی چم و زینه،کسیان،چشمه گوه...

- 150 کیلومتر کانالهای آبیاری شهرستانهای تنگستان و نخلستان مشتمل بر 267 پروژه مجزا

پيمان قهرماني
کارشناسی مهندسی عمران- عمران از دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناس ارشد مهندسی عمران- خاک و پی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

- سرپرست کارگاه ساخت مخزن بتنی 5000 مترمکعبی برق منطقه ای تهران به همراه کانال های بتنی آب به طول تقریبی 2 کیلومتر - شرکت ساختمانی سدیمنت

 - معاون سرپرست کارگاه ساخت مخزن بتنی 7000 مترمکعبی آتش نشانی و ایستگاه پمپاژ - شرکت ساختمانی آباددوست

- تسلط بر نرم افزارهای تخصصی عمران و ژئوتکنیک

Etabs , Safe , Sap , Rock ware , Auto cad , Flac , Plaxis , Allpile

اطهر شاهینی
کارشناس معماری
مريم صالح  
کارشناس IT
حميده كرمي  
کارشناس حسابداري